محورهای کنفرانس:

• مفاهیم و الگوریتم های گراف و علم شبکه

مدل های تکاملی شبکه های پیجیده

الگوریتم های علم شبکه: تشخیص انجمن ها، پیش بینی پیوند، ...

مدلسازی سیستم های پیچیده

تاب آوری و آسیب پذیری شبکه ها

کاربردهای علم شبکه در اقتصاد

کاربردهای علم شبکه در مدلسازی سیستم های اجتماعی و جامعه شناسی

کاربردهای علم شبکه در پزشکی و داروسازی

کاربرد علم شبکه در مدیریت و سازمان ها

مدلهای اپیدمیولوژی و آمار زیستی

• بهینه سازی در علم شبکه

• محاسبات برخط، تحلیل رقابتی و نظریه بازی ها در علم شبکه

• مدل های تعیینی و تصادفی شکل گیری شبکه

• الگوریتم های یادگیری ماشین و علم شبکه

سایر موضوعات مرتبط با علم شبکه

 

چاپ مقالات

کلیه مقالات پذیرفته شده کنفرانس در مجموعه مقالات کنفرانس به صورت الکترونیکی منتشر خواهند شد. علاوه بر این مقالات برگزیده پس از یک داوری اضافی برای چاپ در مجله علمی پژوهشی JAC (Journal of Algorithms and Computation) چاپ خواهند شد. بدیهی است این امتیاز مختص مقالات انگلیسی است.


اخبار بیشتر »

حمایت کنندگان

 

اشتراک خبرنامه

با وارد کردن نشانی پست الکترونیکی خود جدید ترین اخبار را دریافت کنید.

گالری تصاویر